Klientų aptarnavimas:
+370-663-79911

NAUDOJIMOSI SĄLYGOS

EU AUTO PLOVYKLA PROGRAMĖLĖS IR SVETAINĖS NAUDOJIMOSI SĄLYGOS

galioja nuo 2021.11.01

Šios naudojimosi sąlygos (toliau – „Sąlygos“) yra taikomos prisijungimui prie EU auto plovykla mobilios programėlės ir www.euverslas.lt  svetainės (CardWash „Programėlė“), elektroninių paslaugų, turinio ar funkcionalumo teikiamų programėlėje bei svetainėje

Prisijungdamas, sukurdamas paskyrą arba naudodamasis Programėle, Jūs patvirtinate, kad perskaitėte ir sutikote su šiomis Sąlygomis ir sudarote teisiškai įpareigojančią sutartį su Įmone, bei sutinkate laikytis šių Sąlygų.

Programėlės pagrindinis tikslas ir funkcionalumas yra padėti Jums naudotis Įmonės teikiamomis automobilių plovimo ir priežiūros paslaugomis („EU auto plovykla“).

Tuo atveju, jei nenorite ar negalite prisiimti šiose Sąlygose nustatytų įsipareigojimų, prašome neprisijungti prie Programėlės ir/ar ja nesinaudoti.

NAUDOJIMASIS PROGRAMĖLE

Programėle gali naudotis ne jaunesni kaip 16 metų asmenys. Jūs negalite prisijungti ar naudotis Programėle, jei esate Mūsų verslo konkurentas, arba jeigu Jums uždraustas prisijungimas prie Programėlės, arba Jūsų paskyra anksčiau buvo uždaryta dėl bet kokių priežasčių, arba jei jums neleidžiama naudotis („EU auto plovykla“) paslaugomis dėl bet kokių priežasčių.

Mes suteikiame teisę Jums naudotis Programėle, atsižvelgiant į šiose Sąlygose nurodytus apribojimus. Jūs galite naudotis Programėle tik savo rizika, įskaitant riziką, kad naudojantis ja Jums gali būti pateikiamos paslaugos, kurios bus nesuprantamos, neteisingos, klaidinančios, naudojantis ja Jūs galite prarasti savo asmens duomenis, pinigus ar patirti kitą žalą. Mes turime teisę suspenduoti ar atsisakyti teikti Programėlės ir/ar („EU auto plovykla“) paslaugos bet kuriuo metu dėl bet kokios priežasties.

Programėlė gali būti pakeista, atnaujinta, gali sutrikti ar būti sustabdyta jos veikla bet kuriuo metu be išankstinio pranešimo ir be Mūsų atsakomybės. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už Jūsų dėl to patirtą žalą ar kitokius dėl to kilusius neigiamus padarinius.

Jei Jūs diegiate Programėlę ir ketinate ją naudoti verslo tikslais, Jūs privalote turėti teisę veikti bei naudotis („EU auto plovykla“) paslaugomis ir atlikti mokėjimus atitinkamo verslo vardu, taip pat prisiimate šias Sąlygas atitinkamo verslo vardu.

Kad galėtumėte naudotis Programėlės funkcionalumu, Jūs turite susikurti paskyrą ir įrašyti informaciją apie save, įskaitant asmens duomenis ir mokėjimo instrumento duomenis. Jūs esate atsakingi už slaptažodžio, skirto prisijungti prie Jūsų paskyros, saugumą ir konfidencialumą. Jūs taip pat esate atsakingas už visus veiksmus ir įvykius, susijusius su Jūsų paskyra, taip pat Jūsų informacijos teisingumą. Jūs įsipareigojate Mus nedelsiant informuoti apie bet kokį neleistiną ar neteisėtą Jūsų paskyros naudojimą. Mes turime teisę išjungti arba apriboti Jūsų paskyrą bet kuriuo metu dėl bet kokios priežasties arba be priežasties.

Jūs įsipareigojate pateikti tik teisingą, išsamią ir tikslią informaciją apie save. Griežtai draudžiama registruoti paskyrą, apsimetant kuo nors kitu, sukurti paskyrą kitam asmeniui ar naudotis kito asmens paskyra, nurodyti ne savo elektroninio pašto adresą, ar sukurti vieną paskyrą keliems naudotojams. Jūsų tapatybės nustatymui Mes galime prašyti pateikti mokėjimo duomenis ir juos panaudoti tapatybės patikrinimui. Detaliau apie tai, kaip Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, prašome skaityti Mūsų Privatumo politikoje.

Sukurdami paskyrą Jūs sutinkate gauti Mūsų komunikaciją. Pavyzdžiui, galite sulaukti pasiūlymų, reklaminės informacijos, atsiliepimų ar kitokių žinučių. Taip pat Mes galime Jums siųsti naujienlaiškius. Jei reklaminės informacijos gauti nepageidausite, jos galėsite bet kada atsisakyti.

MOKĖJIMAI IR ATSISKAITYMAS

Programėlės funkcionalumas apima mokėjimą už („EU auto plovykla“) paslaugas jas užsakant, apmokant ir gaunant iškart, ir/arba gali apimti automatinius periodinius abonementinius mokėjimus, ir/arba automatinius balanso (papildymo) mokėjimus, atsižvelgiant į Jūsų pasirinktą Paslaugų lygį ir Jūsų parinktis. Paslaugų lygį, mokėjimo tipą ir mokėjimo būdą pasirenkate pats, kai registruojate paskyrą Programėlėje. Programėlės parinktyse galite juos pakeisti.

Mes galime bet kada pakeisti kainas vienašališkai, pranešdami apie pakeitimus Programėlėje arba +370-614-99111paslaugų teikimo vietose.

Užsakius ir iškart apmokėjus („EU auto plovykla“) paslaugas, arba pasibaigus sutartam laikotarpiui (kalendoriniam mėnesiui, jei nepasirinktas kitas laikotarpis), Programėlėje sugeneruosime ir pateiksime jums kvitą. Jei programėlėje registravotės kaip juridinis asmuo, einamojo mėnesio pabaigoje programėlė sugeneruos sąskaitą faktūrą už visus to mėnesio kvitus. Jei programėlėje registravotės kaip fizinis asmuo, sąskaitos faktūros jums nebus generuojamos, nebent nustatymuose pažymėsite, kad norite gauti mėnesinę sąskaitą faktūrą. Svetainėje atliktiems mokėjimams sąskaitos faktūros gali būti išrašomos tik pareikalavus el.paštu : plovykla@euverslas.lt ar bendruoju telefonu +370-614-99111 arba +370-663-79911 ne vėliau nei per penkias dienas po mokėjimo.  Gavę sąskaitą faktūrą, turite nedelsiant patikrinti, ar joje pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi. Bet kurios pretenzijos, susijusios su sąskaitoje faktūroje pateikta informacija, gautos vėliau, nebus priimamos.

Mes siekiame, kad būtumėte visiškai patenkintas Mūsų Paslaugomis. Jei kyla problemų dėl („EU auto plovykla“)  paslaugų, pirmiausia norėtume pašalinti problemą. Jei negalėjote naudotis („EU auto plovykla“)  paslaugomis, kaip tikėtasi, arba jei kilo kokių nors kitų problemų, nedelsdami susisiekite su mumis („EU auto plovykla“)  paslaugų vietose nurodytais telefono numeriais. Tais atvejais, kai patvirtiname, kad Jūsų Programėlės balansas arba su Programėle susieta mokėjimo priemonė buvo apmokestinti, tačiau negalėjote tinkamai naudotis („EU auto plovykla“)  paslaugomis, galime pasiūlyti lėšų grąžinimą, tačiau grąžinti lėšų negalėsime praėjus 24 valandoms po to, kai buvo atliktas mokėjimas.

Jei norite susigrąžinti nepanaudotą balanso dalį, galite tai padaryti bet kuriuo metu. Sumos, kurios buvo sumokėtos už („EU auto plovykla“)  paslaugas, negrąžinamos.

Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti naudojimąsi Programėle, („EU auto plovykla“)  paslaugomis ir uždaryti Programėlės paskyrą.

Visos grąžintinos lėšos grąžinamos į tą pačią mokėjimo priemonę, iš kurios buvo sumokėtas pradinis mokėjimas. Mokėjimai, atlikti naudojant išankstinio mokėjimo korteles ar dovanų korteles, negrąžinami. Jei Jūsų paskyra suspenduota ar uždaryta dėl šių Sąlygų pažeidimo, jokie likučiai ar mokėjimai nebus grąžinami.

JŪSŲ PROGRAMĖLĖS INFORMACIJA

Jūsų asmens duomenys, Jūsų mokėjimo ir kontaktinė informacija, taip pat bet kokia kita informacija, kuri įrašoma Programėlėje, tame tarpe – mokėjimo priemonės, mokėjimų informacija, komunikacija su Mumis, komentarai ir reitingai, taip pat kita informacija, kurią Jūs pateikiate/pateikėte savo Programėlės paskyroje laikoma „Jūsų Programėlės informacija“. Už Jūsų Programėlės informaciją esate atsakingas tik Jūs, ir, ją įrašius, ne visada galėsite ją ištrinti. Jūs prisiimate visą atsakomybę, susijusią su Jūsų Programėlės informacija, įskaitant jos teisingumą, atitikimą tikrovei, tikslumą ar jos atskleidimą.

Jūs patvirtinate, kad turite teisę arba reikalingus leidimus naudotis Jūsų Programėlės informacija.

Jūs suprantate, kad Jums gali kilti teisinė atsakomybė, įskaitant baudžiamąją, administracinę ir civilinę atsakomybę, jeigu Jūsų Programėlės informacijoje yra pateikiama melaginga informacija; klaidinanti ar šmeižianti informacija; informacija pažeidžianti bet kokias trečiųjų šalių teises, įskaitant teisę į privatumą, ar bet kurias kitas teises; informacija kuri yra neteisėta, įskaitant, bet neapsiribojant, neteisėtas mokėjimo priemones ir kt. informaciją, kuri pažeidžia bet kokius įstatymus ar teisės aktus.

Mes tvarkome Jūsų Programėlės informaciją („EU auto plovykla“)  paslaugų teikimui ir kitiems tikslams, nurodytiems Privatumo Politikoje.

TEISĖS Į PROGRAMĖLĘ

Mums priklauso išimtinės intelektinės nuosavybės teisės į Programėlę, įskaitant, bet neapsiribojant, Programėlės dizainą ir joje pateikiamą informaciją, vizualines sąsajas, interaktyvias nuorodas, grafiką, dizainą, kompiliacijas, programinį kodą, produktus, programinę įrangą, ir visus kitus Programėlės elementus ir komponentus, išskyrus Jūsų asmens duomenis ar trečiųjų šalių turinį.

Mums nuosavybės teise taip pat priklauso prekių ženklai, paslaugų ženklai, prekių pavadinimai ir kitos intelektinės ir nuosavybės teisės, susijusios su Programėle pasauliniu mastu, saugomos autorinių teisių, prekių ženklų, patentų įstatymų ir visų kitų taikomų intelektinės nuosavybės teisių.

Jūs negalite keisti, atgaminti, platinti, kurti išvestinių darbų ar perdirbinių, viešai pristatyti ar bet kokiu kitu būdu eksploatuoti bet kokių Programėlės elementų ar jų dalies.

Mes galime viešai publikuoti reklamą ir kitą su Jūsų Programėlės naudojimu (įskaitant nuasmenintus asmens duomenis) susijusią informaciją. Už tokias reklamas Jums nepriklauso jokia kompensacija ar atlyginimas. Mes galime keisti tokios reklamos priemones, būdus ir apimtis be Jūsų žinios ir atskiro pranešimo.

APRIBOJIMAI

Mes neįsipareigojame Jūsų priversti laikytis šių Sąlygų. Skatiname Jus Mus informuoti apie galimus šių Sąlygų pažeidimus, padarytus kitų Programėlės vartotojų, tačiau tokių pažeidimų atvejais Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra imtis atitinkamų priemonių.

Naudojantis Programėle, Jūs sutinkate nevykdyti, neskatinti bei nepadėti kitiems asmenims vykdyti toliau nurodytų veiksmų:

 • pažeisti bendražmogiškas etines ir moralines normas, gerus papročius, sąžiningo elgesio normas, pavyzdžiui, pateikiant melagingą ar netikrą informaciją, naudojant neteisėtas mokėjimo priemones;
 • pažeisti trečiųjų šalių teisę, įskaitant konfidencialumo, asmens duomenų ar kitas išimtines teises;
 • manipuliuoti Programėlės, Įmonės vardais, paslaugomis ar produktais;
 • pažeisti galiojančius įstatymus.

Jūs taip pat sutinkate pats nesiekti, taip pat neskatinti kitų asmenų ir nepadėti jiems:

 • pažeisti šias Sąlygas;
 • pakeisti, pritaikyti, savintis, atgaminti, platinti, versti, kurti perdirbinius ar išvestinius kūrinius, juos viešai platinti, publikuoti, parduoti, jais prekiauti ar bet kokiu kitu būdu eksploatuoti Programėlę;
 • naudoti bet kokį robotą, automatinę programą ar algoritmą, procesą ar įrankį, siekiant prisijungti ar naudoti Programėlę;
 • pakeisti bet kokią Programėlės konstrukciją, funkcionalumą ar jų dalį;
 • pašalinti ar pakeisti bet kokį išimtinių teisių nuorodą, prekės ženklą ar kitą nuosavybės teisę žymintį ženklą ar pranešimą, kuris matomas bet kurioje Programėlės dalyje;
 • įrašyti, atgaminti ar rinkti informaciją apie kitus Programėlės naudotojus;
 • imtis bet kokių veiksmų, kurie Mūsų vertinimu, gali netinkamai ar neproporcingai daug apkrauti Įmonės technologinę infrastruktūrą ar kitaip apsunkinti naudojimąsi Programėle;
 • bandyti neteisėtai prisijungti prie Programėlės, naudotojų paskyrų, kompiuterinių sistemų ar tinklų, neteisėtai braunantis į sistemą, „nulaužiant“, spėliojant slaptažodžius ar kitomis priemonėmis;
 • naudoti bet kokį prietaisą ar programinę įrangą, kuri trukdo Programėlės veiklai, ar kitaip gali paveikti tinkamą jos veikimą;
 • pašalinti, apeiti, atjungti, pažeisti ar kitaip kištis į Programėlės informacinio saugumo sprendimus ar priemones, kurios apsaugo ar užkerta kelią Programėlės neautorizuotą naudojimą, kopijavimą, ar nustato Programėlės naudojimo apribojimus.

Jūs taip pat sutinkate savo veiksmais nepažeisti  įstatymų reikalavimų ir nevykdyti anksčiau nurodytų veiksmų net jei tai leidžia taikomi įstatymai be išankstinio rašytinio pranešimo Mums, kurį turite pateikti prieš 30 dienų kartu su bet kokia informacija, kurios galime pagrįstai prašyti Mums pateikti, kad galėtume imtis tinkamų priemonių ar spręsti situaciją Mūsų nuožiūra.

Sutikimas su Sąlygomis

Atidarydami, prisijungdami, naršydami ir/ar bet kaip naudodami Programėlę, kiekvieną kartą sutinkate ir patvirtinate, kad perskaitėte ir susipažinote su šiomis Sąlygomis ir įsipareigojate jų laikytis.

Privatumo taisyklės

Jūsų asmens duomenų tvarkymo taisyklės nustatytos atskiroje Privatumo politikoje.

Atsakomybė

Mes jokiomis aplinkybėmis neatsakome už nenugalimų jėgų (force majeure) ar panašių aplinkybių pasekmes, kurių negalima protingai paveikti ar numatyti.

Jūs sutinkate kompensuoti Mums, apsaugoti Mus nuo ir nereikšti Mums jokių pretenzijų ar reikalavimų dėl pretenzijų ar reikalavimų, pareikštų Jums trečiųjų šalių ir/ar kylančių ar susijusių su (i) Jūsų prisijungimu prie ar naudojimusi Programėle, (ii) šių Sąlygų pažeidimu, (iii) bet kokių paslaugų, Jūsų įsigytų ar gautų Programėlės pagalba (išskyrus („EU auto plovykla“)  paslaugas) arba (iv) Jūsų ar trečiosios šalies teisių ar įstatymų pažeidimų, padarytų, naudojantis Jūsų paskyra. Išvardintais atvejais Jūs įsipareigojate apsaugoti Mus ir asmeniškai prisiimti su tuo susijusias išlaidas, įskaitant teismines ir teisinių paslaugų (advokatų) išlaidas, žalos atlyginimo sumas ir pan.

Mes pasiliekame teisę Jūsų sąskaita imtis visų teisinės gynybos ir kontrolės priemonių bet kuriuo atveju, kai Jūs turite ginti mus ir tokiu atveju sutinkate bendradarbiauti su mumis ginantis nuo tokių reikalavimų.

Prašome ypač atidžiai perskaityti šį skyrių, kadangi jis riboja Mūsų atsakomybę (apribojimai galioja taikomos teisės ir įstatymų ribose):

 • Programėlė jums yra prieinama ir pateikiama “tokia kokia yra”, “su visomis klaidomis” ir “tik tuomet kai prieinama”. Jūs naudojatės Programėle savo nuožiūra ir rizika. Mes negarantuojame ir neužtikriname Programėlės kokybės, tikslumo ar patikimumo, saugumo ir informacinės saugos, ar jos funkcionalumo. Atitinkamai, Mes neatsakome prieš Jus už bet kokią žalą ar nuostolius, kurie gali kilti dėl to.
 • Mes primygtinai nesuteikiame jokių tiesioginių ar netiesioginių garantijų, įskaitant garantijų dėl produktų ir paslaugų, susijusių su Programėle ar prieinamų per Programėlę.
 • Jūsų vienintelė ir išskirtinė teisė ir gynyba dėl nepateisintų lūkesčių, susijusių su Programėle, paslaugomis teikiamomis Programėlėje ir kitų žalų, bus Jūsų teisė nesinaudoti Programėle bei teisė uždaryti (ištrinti) savo paskyrą Programėlėje.
 • Mūsų maksimali suminė atsakomybė dėl Jūsų patirtos žalos ar bet kokių nuostolių susijusių su Programėle neviršys 100 eurų (vienas šimtas eurų). Mes visais atvejais neatsakome už netiesioginius, baudžiamuosius ar atsitiktinius nuostolius, negautas pajamas, verslo sustabdymą, emocinę žalą, žalą sveikatai, arba bet kokio pobūdžio duomenų ir informacijos praradimą.

Taikoma teisė ir ginčų sprendimas

Šioms Sąlygoms kaip ir bet kokiems ginčams, nesutarimams, pretenzijoms spręsti bei ieškiniams tarp Jūsų ir Mūsų bus taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Visi ginčai ir nesutarimai sprendžiami derybomis. Nepavykus ginčo ar nesutarimo išspręsti derybomis per 30 (trisdešimt) dienų, toks ginčas ar nesutarimas bus sprendžiamas teismine tvarka Plungės apylinkės teisme arba Klaipėdos apygardos teisme pagal rūšinio teismingumo taisykles.

Pasibaigimas/Nutraukimas

Galite nutraukti naudojimąsi Programėle bet kuriuo metu uždarydami (ištrindami) savo paskyrą, nustodami naudotis Programėle arba apie tai pranešdami Mums.

Mes galime uždaryti Jūsų paskyrą, apriboti Jūsų galimybę naudotis tam tikromis Programėlės dalimis ir/arba uždrausti Jums prisijungti prie Programėlės dėl bet kokios arba be jokios priežasties, taip pat be jokio atskiro pranešimo ir be jokios atsakomybės už tai.

Bet kokio nutraukimo atveju, nesvarbu, inicijuoto Mūsų, ar Jūsų, šios Sąlygos išlieka galioti pilna apimtimi visiems veiksmams Programėlėje iki nutraukimo.

Kitos nuostatos

Šios Sąlygos gali būti bet kuriuo metu, be jokios priežasties ir be atskiro pranešimo ar atsakomybės pakeistos ar atnaujintos Mūsų nuožiūra toliau nurodytu būdu. Mes taip pat turime teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu su ar be jokios priežasties ir be atskiro pranešimo ar atsakomybės keisti, atnaujinti ar nutraukti Programėlės veikimą.

Prašome reguliariai arba gavus su tuo susijusį pranešimą įsitikinti, kad esate susipažinę ar reikalui esant susipažinti su aktualia Sąlygų versija. Apie esminius Sąlygų pakeitimus ar atnaujinimą Mes Jus galime informuoti išsiųsdami pranešimą Programėlėje ar el. paštu. Jūs negalite įsidiegti ir toliau naudoti Programėlės nesutikdami su Sąlygų pakeitimais.

Privatumo politika pateikiama lietuvių ir anglų kalbomis. Esant neatitikimams vadovaujamasi tekstu lietuvių kalba.